Analýza
stability
stromů
Analýza stromů

Léty prověřené know-how aplikované biomechaniky stromů s přehledností 3D prostředí.

Analýza
stability
stromů
Analýza stromů

Léty prověřené know-how aplikované biomechaniky stromů s přehledností 3D prostředí.

120+

arboristů používající Adbian po celém světě

až 32%

snížení doporučení pro kácení dospělých stromů

2x

průměrné zvýšení zisku na strom díky Adbianu
Zajímá vás, jak vám může Adbian pomoci? Klikněte na tlačítko níže a objednejte si krátký hovor, kde vám poskytneme přehled. Udělejme arboristiku smysluplnější a efektivnější!
Co je to Adbian?
Názory veřejnosti na výši rizika vyplývajícího z existence stromů jsou často přehnané. Z obavy o zdraví či majetek občas dochází ke kácení i těch stromů, které si zkrátka jen rostou tak trochu po svém.
Takové kácení představuje nejen riziko odstranění cenných mikrohabitatů, ale také množství zbytečně vynaložených nákladů. Díky technologii Adbian, která vám umožní činit rozhodnutí podložená daty, lze finančně i ekologicky nešetrné preventivní kácení významným způsobem omezit.
3D analýza stromu
K posouzení stability konkrétního stromu využíváme analýzu, v níž se spojuje know-how aplikované biomechaniky stromů s přehledností 3D prostředí, a to hned na několika úrovních.
Výstupem analýzy je kromě 3D modelu, vyjádření celkové stability stromu formou bezpečnostního koeficientu, která udává, zda může strom s konkrétními parametry bezpečně existovat v příslušné lokalitě, a to i pod náporem statisticky očekávatelné síly vichřice.
level 01

Dendrologie

První úroveň posouzení stability stromu kombinuje prvky klasického dendrologického průzkumu s analýzou stromu na základě jeho tvaru, rozměrů a materiálových vlastností dřeva.

Zjistit více
level 02
obsahuje také
level 01

Dendrologie +

Druhá úroveň dendrologického průzkumu umožňuje díky zhodnocení náklonu stromu a rozložení objemu koruny výrazné zvýšení přesnosti výpočtu jeho stability. K přesnějšímu výpočtu využívá kalibrované fotografie poskytující řadu dendrometrických parametrů, díky jejichž detailu a způsobu zpracování významně přesahuje pouhé vizuální posouzení.

Zjistit více
level 03
obsahuje také
level 01
level 02

Scan kmene

Třetí úroveň rozšiřuje pomocí 3D SCANU spektrum zkoumaných proměnných o detailní geometrii kmene, která umožňuje výrazně přesnější výpočet stability stromu, a to především u stromů s otevřenými dutinami či značně nepravidelným kmenem. Změny ve stabilitě jsou při opakovaném sběru analyzovány nejen užitím prutového modelu (jako v případě Dendrologie +), ale také pomocí sledování kompenzačního přírůstu v jednotlivých částech kmene.

Zjistit více
level 04
obsahuje také
level 01
level 02
level 03

Přístrojové
testy

Čtvrtá a zároveň nejpokročilejší úroveň zhodnocení stability stromu staví po bok fotografické analýzy, 3D SCAN kmene a moderní metody přístrojového měření. Přesnost analýzy stability stromu je zvýšena a následně verifikována několika vzájemně provázanými metodickými postupy. Samotné přístrojové měření může zahrnovat jak tahové zkoušky a vyšetření kmene akustickým tomografem, tak například i případné využití invazivních technologií. Čtvrtá úroveň díky tomu přináší tytéž poznatky jako všechny předchozí úrovně dohromady, a navíc je dále prohlubuje a zpřesňuje.

Zjistit více
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Case study
Case study
Case study
Rok
2021
Rok
2021
Rok
2021
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Klient
Lorem ipsum
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Služba
Scan kmene
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Nullam lectus justo.
safetreesventrures